Shqip
English

KreuPartnerëtKontakt
 
 

Historiku Informacion

MIRESE VINI NE FAQEN TONE !

Foto Studio Fieri është një studio fotografie dhe dizenjimi , që ofron një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh në fushën e publicitetit , komunikimit dhe të marrdhënijeve publike.


Ketu jane realizuar produkte dhe shërbime të ndryshme
për një sërë biznesesh e organizatash. Besojmë se cilësia
dhe përpikmëria jonë janë dy faktorët më të rëndësishëm
që na bëjnë ndër studiot më prestigjoze në kete treg .DISA NGA SHERBIMET TONA
Stampime Zmadhime
Foto artistike / dokumenta Foto në porcelan
Produkte promocionale Printime
Konceptime grafike Video montazh
Internet Internet hosting
Domain names Faqe interneti

Foto Studio Fieri nepermjet ECS-Hosting ofron Server
për faqet tuaja të internetit , server për e-mail dhe servera virtuale nen siguri e korrektesi te plote... Më shumë ...

 
Printo Dërgo me e-mail
 
Adresa:
Lagjia "Apollonia" Sheshi "Fitorja"
Pallati 9-te katesh Kati 1
Tel / Fax : 0342 25636/5

Të drejtat e autorit © FOTO STUDIO FIERI
Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet ose ruhet në një sistem tjetër të dhënash ose të transmetohet në çdo formë ose me çdo mjet elektronik, mekanik, fotokopje, regjistruesose të tjerë, pa lejen e shkruar të publikuesit